2021 m. vasarą TẽKA komanda kartu su Šančių, Aleksoto ir Vilijampolės bendruomenėmis tyrinėjo šių miesto rajonų pakrantes: rinko prisiminimus, ekspedicijose braižė asmeninius psichogeografinius žemėlapius ir kartu diskutavo apie šių pakrančių ateitį, jų raidos bei unikalaus pakrantės identiteto išsaugojimo ir plėtojimo galimybes. Į klausimus (ką bendruomenėms reiškia upė; koks yra miesto ir upės santykis; kokia galėtų būti šio dialogo ateitis; kaip pakrantę suvokia skirtingi bendruomenės nariai) buvo gauti rašytiniai, pieštiniai ir žodiniai atsakymai. 2021 m. spalio mėn. ši ekspedicijų metu surinkta medžiaga buvo dešifruojama ir interpretuojama vykusiose alternatyvaus pakrančių žemėlapio* kūrimo dirbtuvėse kartu su menotyrininku Justinu Kalinausku ir architektu-iliustratoriumi Tomu Šuminu.

Pereiti prie žemėlapio

* APIE ALTERNATYVIĄ KARTOGRAFIJĄ. Įprastas žemėlapis yra vaizdinė erdvės paviršiaus reprezentacija. Tokie žemėlapiai dažniausiai žymi įvairias ribas, zonas, parametrus, o taip pat socialinius bei kultūrinius atributus: nuosavybines teritorijas, pastatus, išteklius. Vieni žemėlapiai tiesiog pristato reiškinius, kiti atskleidžia ir tam tikrus ryšius / dėsningumus tarp reiškinių. Taip pat skiriasi ir žemėlapių mastelis bei detalumas: vieni žemėlapiai yra labai smulkūs, kiti apibendrinti / abstraktūs. Skirtingo mastelio žemėlapiai skirtingai formuoja aplinkos suvokimą, bet, apskritai, visi žemėlapiai apriboja tikrovę, pateikdami tik tam tikrą limituotą pasaulio reprezentaciją.

Tuo tarpu alternatyvi kartografija, nors irgi limituota, gali būti labai įvairi ir visiškai nutolti nuo oficialių žemėlapiavimo konvencijų. Tokiuose alternatyviuose žemėlapiuose galime rasti susietus įvairius kultūrinius, kūrybinius, įsivaizduojamus, o taip pat socialinius bei atminties reiškinius ir kitokius fenomenus. Alternatyviuose žemėlapiuose išbandomos vizualizavimo formos dažnai leidžia materializuoti / grafiškai išreikšti sunkiai apčiuopiamus vaizduotės produktus, įskaitant atmintį, asmeninius išgyvenimus, nostalgiją, bendruomenės patirtis, vizijas, svajones bei kitokius pjūvius, kurie ženklina labai įvairias tikrovės versijas, neaptinkamas jokiuose kituose žemėlapiuose. Grafiškai reprezentuodami šias patirtis mes įvairius šiuos reiškinius pripažįstame ir, tuo pačiu, atskleidžiame pasauliui. Alternatyvūs žemėlapiai, šiuo atveju, gali padėti geriau įsivaizduoti savo gyvenamąją aplinką ir įtraukti į jos kūrimą bei įprasminimą platesnę grupę žmonių.

© 2024 Visos teisės saugomos. Draudžiama be leidimo naudoti bet kokią puslapio informaciją, foto ir video medžiagą. Privatumo Politika